GENERAL TERMS & CONDITIONS STEELY HYDROGEN & EVIDENT BV

 1. Our invoices are payable in cash.
 2. With every late payment, an interest is due at 1% per month and compensation of 10% of the invoice amount, with a minimum of 50 EUR. Both are due and payable by operation of law and without notice of default. In the event of non-compliance on our part, this compensation is owed to the customer.
 3. Only the courts of Ghent, Belgium are competent.
 4. In case of cancellation before September 1st 2022 the total fee will be refunded. Later cancellations shall not be refunded.
 5. Attendee substitutions are allowed.
 6. Students (age < 26y) and PhD-students pay 800 €.
 7. The registration fee includes access to the Conference e-Proceedings, 3 lunches, the conference evening dinner and conference breaks refreshments.
 8. In order to be fully compatible with any COVID-19 measures that may apply at the time of the conference, we will provide the possibility to participate via live streaming if needed. In that case, registration fee will be reduced to 600 €.
 9. In view of the global evolution of the pandemic, reimbursement of 300 € (or 200 € for early birds and PhD students) will be made to participants forced to switch from physical to virtual attendance.
 10. Evident BV is the authoritative organizer of SteelyHydrogen, commissioned by OCAS NV.

Disclaimer

Disclaimer Evident BV (nl)

Shipping and Delivery Policy

 1. You will receive a confirmation of your purchase by e-mail after registration
 2. Your tickets or entrance information will be sent by e-mail a couple of weeks before the event starts.
 3. We don’t ship or deliver anything via post or express delivery services

Questions?

steelyhydrogen@ocas.technology

Invoicing:
Tel: +32 475 64 85 96
luc.evident@skynet.be
Evident bv – Satijnstraat 30 – 9030 GENT

VAT: BE 0455.418.859

 

 

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN STEELY HYDROGEN & EVIDENT BV

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.
 3. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
 4. Vervanging van deelnemers is toegestaan. Studenten (leeftijd < 26 jaar) en PhD-studenten betalen 800 €.
 5. Het inschrijfgeld is inclusief toegang tot de Conference Proceedings, 3 lunches, het conferentie avonddiner en de versnaperingen van de conferentiepauzes.
 6. Om volledig compatibel te zijn met eventuele COVID-19-maatregelen die mogelijk van toepassing zijn op het moment van de conferentie, bieden we de mogelijkheid om indien nodig deel te nemen via live-streaming. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld verlaagd naar 600 €.
 7. Gezien de wereldwijde evolutie van de pandemie, zal een terugbetaling van 300 € (of 200 € voor vroege vogels en doctoraatsstudenten) worden gedaan aan deelnemers die gedwongen zijn over te schakelen van fysieke naar virtuele aanwezigheid.
 8. Bij annulering vóór 1 september 2022 wordt het totale bedrag gerestitueerd. Latere annuleringen worden niet gerestitueerd
 9. Evident BV is de gezaghebbende organisator van SteelyHydrogen, in opdracht van OCAS NV.

Disclaimer

Disclaimer Evident BV (nl)

Verzend- en leveringsbeleid

 1. Je ontvangt een bevestiging via e-mail nadat je registratie volledig is.
 2. Jouw tickets en/of informatie over toegang tot het event zal u bezorgd worden via email, ten laatste een aantal weken voor de conferentie van start gaat.
 3. We verzenden of leveren geen producten via post of koeriersdiensten.

Vragen?

steelyhydrogen@ocas.technology

Facturatie:
Tel: +32 475 64 85 96
luc.evident@skynet.be
Evident bv – Satijnstraat 30 – 9030 GENT

BTW-nr: BE 0455.418.859